page_banner
puhelin merijalkaväelleviittaa laivojen tai alusten käyttämiin viestintäjärjestelmiin, jotka mahdollistavat luotettavan ja tehokkaan viestinnän miehistön jäsenten välillä ja rannikon kanssa.Se on tärkein osateollisuuspuhelinjärjestelmä .Näillä järjestelmillä on keskeinen rooli offshore-toimintojen turvallisuuden, turvallisuuden ja yleisen toiminnan tehokkuuden varmistamisessa.teollinen säänkestävä puhelinkäytetään laajalti merenkulussa.